Zorgeloos ondernemen met proactieve beveiliging

Versterk uw continuïteit en versterk uw concurrentiepositie
 • Inzicht in uw risico's
 • Maximale bescherming
 • Proactieve aanpak

In 7 stappen naar proactieve beveiliging

Computercriminelen ontwikkelen steeds nieuwe methoden om aanvallen uit te voeren. Hierdoor komt het steeds vaker voor dat van binnenuit de organisatie onbedoeld gevoelige informatie wordt benaderd of verminkt.
Steeds vaker wordt data "gegijzeld" en moet er worden betaald om er weer over te kunnen beschikken. Hierdoor neemt de noodczaak om proactieve maatregelen te nemen steeds meer toe.

Bij deze maatregelen gaan we van het volgende uit:

1. Geen enkele oplossing is 100% zeker.
Je kunt over de beste oplossing beschikken, dan nog is er een kans dat een nieuw type bedreiging verschijnt. Je kunt er dus niet vanuit gaan dat je volledig veilig bent. Bij onze IT beveiligignsoplossingen gaan we uit van het volgende:

 • "Hoeveel risico loopt u als organisatie?"
  We stellen vast wat de impact is indien zich een beveiligingscalamiteit voordoet. Want of je nu een kleine of grote organisatie bent een calamiteit kan grote gevolgen hebben voor de continuïteit van uw organisatie.
  Kleinere organisaties zijn doorgaans makkelijkere doelen voor hackers. Vaak is men zich niet bewust van de financiële consequenties van een calamiteit. Door het onderwerp op de agenda te zetten maken we u bewust van de risico's die dit met zich mee brengt zodat u er serieus mee om gaat.
 • We hebben veiligheidsnormen opgesteld en monitoren deze actief. Deze veiligheidsnormen vormen een gezondheidscheck van uw IT beveiliging. Bijvoorbeeld het actief monitoren van de aanwezigheid van de laatste veiligheidspatches signaleert potentiele veiligheidsrisico's. Vaak maken hackers gebruik van onvolledigheden in de beveiliging van uw applicaties.
 • Sterke veiligheidsnormen komen voort uit goed management. Om voort te borduren op het voorgaande punt, het meten van key indicatoren in uw IT omgeving helpt ons het proces bij te sturen. Bijvoorbeeld door vast te stellen met welke snelheid en accuraatheid op calamiteiten wordt gereageerd, maakt het mogelijk om samen met u de hiermee gepard gaande processen bij te stellen. Hierdoor waarborgen we de continuïteit van uw onderneming als het gaat om de IT Beveiliging.

2. We zorgen voor inzicht in uw IT omgeving en stellen samen met u de meest waardevolle zaken vast.
Uitgaande van een basisplan voor het onderhoud op de beveiliging van uw meest kritieke systemen en data kijken we ook naar de meest waardevolle zaken die zich binnen deze systemen bevinden. We benaderen hierbij uw It omgeving zoals een hacker dat zou doen.
Om te beginnnen stellen we vast wat uw meest waardevolle systemen, applicaties en data zijn. Daarnaast bekijken we wat uw meest waardevolle medewerkers zijn. Wanneer we dit in beeld hebben stellen we de procssen vast om deze te beschermen. In veel gevallen vormt een calamiteit bij één individu al een groot probleem. Stelt u zich eens voor wat de gevolgen zouden zijn als de werkplek van de financieel controller gehact zou worden.
Maar het kan ook een waardevol proces of toegangspunt zijn. Bijvoorbeeld een veiligheidslek in een applicatie van een externe leverancier. Maar ook dient u zich bewust te zijn van de risico's voor uw waardevolle data. Dit kan voor computercriminelen een lucratieve bron vormen.

3. We implementeren een gezonde internet omgeving.
De voorgaande punten gaan vooral over het beheersen van de risico's van beveiliginsbedreigingen. Echter, u dent ook over goed etechnologische oplossingen en goed eprocessen te beschikken. De juiste inspanningen om uw organisatie te wapenen tegen beveiligingsbedreigingen zijn even belangrijk. U dient zich altijd bewust te zijn van een verstandige handelwijze bij het gebruik van aplicaties, gegevens en berichten. Vaak kan een besmetting worden voorkomen door goede beveiligingssoftware, maar ook door niet op een onbekende link te klikken of de afzender te controleren. We hanteren de volgende uitgangspunten:

 • We voorzien elk apparaat van goede antivirus software.
 • We brengen toegekende rechten in kaart.
 • We installeren frequent de meest recente patches.
 • We maken gebruik van een gedegen backup en herstel plan.
 • We voorzien mailservers van goede antispam software.
 • We reduceren de risico's van systeemuitval door het implementeren van redundatie bij de kritieke systemen.
 • We stellen een incidentafhandeling en herstelplan.

4. We beveiligen uw IT omgeving op meerdere niveaus.
Er bestaat simpelweg niet zoiets als onfeilbare IT Beveiliging. En er is geen oplossing voorhanden die in a;le situaties voldoet. We kiezen daarom samen met u een gebalanceerde oplossing die is afgestemd op werkbaarheid en een goede beveiliging. We stellen de risico's vast en bepalen "worst-case" scenarios waar we de beveiligingsoplossing op afstemmen.
We wijzen u steeds weer op het belang van een goede IT Beveiliging zodat u ervoor kunt zorgen dat uw medewerkers zich hiervan bewust zijn bij het uitvoeren van hun dagelijkse taken.
We beoordelen periodiek of de gekozen oplossing nog voldoet zodat uw organisatie goed beschermt blijft tegen computercriminaliteit. Want wie had bedacht dat enkele jaren terug ransomware nog een onbekend fenomeen was terwijl het nu één van de grootste bedreigingen vormt.

5. We maken goede IT Beveiliging tot een unieke eigenschap van uw organisatie.
In een wereld van oneindige dreigingen kan een goede IT Beveiliging voor uw onderneming het verschil maken. Het voordeel wordt al snel duidelijk wanneer uw organisatie over een goede Proactieve IT Beveiliging beschikt terwijl uw concurrenten alleen met standaard oplossingen werkt. U kunt uw meerwaarde verserken omdat uw continuïteit beter is gewaarborgd.
Minder duidelijk maar toch wel degelijk aanwezig zijn de voordelen die uw organisatie biedt als het gaat om de veiligheid van de gegevesns van uw opdrachtgevers. Juist omdat u over een betere IT Beveiliging beschikt hebt u meer te bieden om de bescherming van gevoelige of kritieke gegevens te waarborgen.
Ook wanneer u producten levert die zijn voor zien van een "smart interface" is het een voordeel voor uw afnemers wanneer u kunt aantonen dat een goede IT Beveiliging een bewuste strategie van uw organisatie is.

6. Wij realiseren ons dat regelgeving helpt.
Wanneer nieuwe regelgeving wordt ingevoerd duurt het vaak even voordat de implicaties ervan volledig duidelijk zijn. Echter, nieuwe regels zijn doorgaans bedoeld om de beveiliging van gevoelige informaie beter te regelen.
Wij houden daarom het volgende voor ogen:

 • We realiseren ons dat regulering beveiliging bevordert.
  Door de extra regelgeving worden organisaties gestimuleerd of soms zelfs gedwongen hun IT Beveiliging op orde te brengen of aan te passen. Vaak bevat de nieuwe regelgeving richtlijnen voor een goede beveiliging.
 • We helpen u met het zoeken naar mogelijkheden om vanuit uw organisatie samen te werken met externe betrokkenen.
  Aanvullend aan uw eigen beveiligingsbeleid kan het raadzaam zijn samen te werken met uw externe relaties. Dit kan zijn op het gebied van audits, monitoring en andere rapportages of incidentmeldingen. Open periodieke communicatie met alle betrokkenen helpt het bewustzijn met betrekking tot het belang van IT Beveiliging te verbeteren.
 • De regulering van privacy neemt toe.
  Met de invoering van GDPR (AVG) is het domein van privacy regelgeving toegenomen. Bedrijven buiten de EU moeten zich ook aan deze regelgeving houden als ze met gegevens van personen binnen de EU werken. Dit toont aan dat overheden de veiligheid van provacygevoelige gegevens steeds serieuzer nemen en bedrijven dwingen zich daar aan te conformeren.
  De regelgeving draagt hierdoor bij aan het verbeteren van IT Beveiliging.

7. We houden onze kennis over IT Beveiliging bij.
Zoals eerder beschreven veranderd de IT Beveiliging continu. Het is nog niet zo lang geleden dat backup's die nodig zijn voor gegevensherstel op de locatie van de organisatie werden bewaard. Tegenwoordig is een backup op een externe locaie een vereiste om aan de huidige beveiligingsnormen te kunnen voldoen.
Het is van belang om de kennis over goede IT Beveiliging steeds bij te houden.

 • Om te beginnen zorgen we ervoor dat onze organisatie de beschikking heeft over de informaie en vaardigheden om u te kunnen bedienen. Hierdoor kunnen wij snel de juiste keuzes maken en een positieve bijdrage leveren aan een oplossing indien zich een calamiteit mocht voordoen.
  Daarnaast verzekeren wij ons ervan dat kritieke configuratieinformatie in een kennisbank is opgeslagen zodat deze voorhanden is en waardoor incidenten snel kunnen worden opgelost of eventueel onderzoek naar een incident kan worden ondersteund.
 • We blijven op de hoogte van ontwikkelingen.
  Door externe bronnen als nieuwssites en blogs over informatiebeveiliging te volgen blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen en de nieuwste bedreigingen. Ook zijn hier doorgaans aanbevelingen te vnden.

MSP Beveiligingsdiensten

Oplossingen voor Proactieve IT Beveiliging:

Veiligheidsrisico's liggen overal op de loer. Extern. Intern. Als het aankomt op een gedegen IT beveiliging, kunt u op onze beveiligingsoplossingen vertrouwen.

Maedilon legt de focus op professionele IT beveiligingsoplossingen. Wij kennen de risico's die op dit gebied spelen en helpen u de juiste keuzes te maken om uw IT omgeving adequaat te beschermen. We bieden oplossingen waarop u kunt vertrouwen.

Met een set tools die samen een totaaloplossing vormen beschermen we u uw organisatie tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Een set tools waarmee we de continuïteit van uw organisatie veilig stellen.

Identificeer uw meest waardevolle zaken en bescherm deze

 • De bescherming van uw netwerk en systemen is de eerste stap met doorgaans de meeste impact. Het conitu monitoren en melden van geconstateerde bedreigingen vormt een belangrijke factor bij het terugdringen van de beveiligingsrisico's.
 • Bescherming van uw systemen en applicaties is een tweede stap en vraagt om vergaande expertise door de grote verscheidenheid aan applicaties. Het geautomatiseerd ophalen van updates en het bijwerken van uw applicaties draagt bij aan een aanzienlijk hogere mate van berscherming tegen bedreigingen. Het verkort de tijd dat u risico loopt op uitval van systemen.
 • Uiteindelijk hebben de meeste bedreigingen hetzelfde doel: Toegang tot uw data. Inzicht in gebruikersaccounts, rechten en de toegang tot systemen en gegevensh helpt u de veiligheidsrisico's vanuit uw organisatie te minimaliseren.

Voor een advies op maat

Wilt u ook graag proactief beveiligd worden en bent u geïnteresseerd in een kennismaking. Neem contact met ons op via +31 (0)72 5675566 of vul het contactformulier in dan nemen wij contact met u op voor een vrijblijvende online afspraak.